مصاحبه نشریه ترانسفورماتور، با جناب آقای پیروز پروین ، قائم مقام شرکت شاهین مفصل در مورد مشکلات تولید کنندگان صنعت برق انجام شده است به پیوست می باشد.

1398/9/30

نظرات (0)


نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید