مصاحبه با مجله ستبران ، فهارس بها و قرارداد تیپ دانلود فایل -
وبینار تخصصی اتصالات کابل برق - شرکت شاهین مفصل ( قسمت دوم - بست ) - مشاهده ویدئو
وبینار تخصصی اتصالات کابل برق - شرکت شاهین مفصل ( قسمت اول - کابلشو ) - مشاهده ویدئو
آشنایی با مشخصات انواع روکش حرارتی دانلود فایل -
چیدمان و فاصله گذاری بست های کابل در مسیر های کابل کشی دانلود فایل -
آشنایی با بست کابل - شرکت شاهین مفصل دانلود فایل -
آموزش نصب مفصل حرارتی به دو راهه یونیک - مشاهده ویدئو
آشنایی با ابزار نصب سرکابل و مفصل دانلود فایل -
آموزش نصب کابلشو یونیک (پیچی) - مشاهده ویدئو
آموزش نصب دو راهه یونیک - مشاهده ویدئو
جزوه تکنولوژی کابل دانلود فایل -
حصول اطمینان از کیفیت سرکابل و مفصل دانلود فایل -
بروشور آشنایی با کمپانی الکان مگاراد ایتالیا دانلود فایل -
کابلشو و دو راهه یونیک دانلود فایل -
کاتالوگ کابلشو، دوراهه و اتصالات خطوط هوایی- ویرایش جدید دانلود فایل -
بروشور شرکت شاهین مفصل دانلود فایل -
پیشگیری از عیوب سرکابل و مفصل دانلود فایل -
راهنمای انتخاب کابلشو - قسمت سوم دانلود فایل -
راهنمای انتخاب کابلشو - قسمت دوم دانلود فایل -
راهنمای انتخاب کابلشو - قسمت اول دانلود فایل -
کاتالوگ بست کابل دانلود فایل -
کاتالوگ محصولات حرارتی دانلود فایل -
کاتالوگ سرکابل و مفصل فشار ضعیف و متوسط دانلود فایل -
فیلم آموزشی بست کابل آلوفیکس تریفویل - شرکت شاهین مفصل - مشاهده ویدئو
فیلم آموزشی بست کابل پلی فیکس تریفویل - شرکت شاهین مفصل - مشاهده ویدئو
آموزش نصب سرکابل حرارتی شرکت شاهین مفصل - مشاهده ویدئو
آموزش نصب مفصل حرارتی شرکت شاهین مفصل - مشاهده ویدئو
کاتالوگ مفصل های مخابراتی دانلود فایل -
آموزش نصب مفصل حرارتی تبدیلی الکان - مشاهده ویدئو
انواع ارت در کابلها و روش ارت کردن آنها - مشاهده ویدئو
آموزش نصب کلمپ فول بی متال - شرکت شاهین مفصل - مشاهده ویدئو
آموزش نصب کابلشو پرسی - شرکت شاهین مفصل - مشاهده ویدئو
آموزش نصب کابلشو پیچی - شرکت شاهین مفصل - مشاهده ویدئو
آموزش نصب اسپلایس جمپر - شرکت شاهین مفصل - مشاهده ویدئو
آموزش نصب اسپلایس مسی - شرکت شاهین مفصل - مشاهده ویدئو
فیلم آموزش نصب سرکابل و پلاگین اصلی و انشعالی - شرکت شاهین مفصل - مشاهده ویدئو
فیلم آموزشی نصب مفصل رزینی - مشاهده ویدئو
آموزش خرید آنلاین از وب سایت شرکت شاهین مفصل - مشاهده ویدئو
آموزش ثبت نام در وب سایت شرکت شاهین مفصل - مشاهده ویدئو
فیلم نصب سرکابل سرد هوایی فشار متوسط 24 کیلو ولت - مشاهده ویدئو
معرفی شرکت شاهین مفصل - مشاهده ویدئو