یکی از مهمترین اهداف شرکت شاهین مفصل کسب رضایت مشتریان از طریق بالابردن کیفیت محصولات خود می باشد. بدین منظور آزمایشگاه از ارکان مهم شرکت شاهین مفصل می باشد. ليست برخي امكانات آزمايشگاهي شركت شاهين مفصل به شرح زیر است : 

1.آزمايشات فشار قوي سركابل و مفصل

 • تست پايداري DC تا 140KV
 • تست پايداري AC تا 200KV
 • تست ضربه ( ايمپالس) تا 270KV
 • تست مقاومت عايقي
 • اندازه گيري مقاومت هاي بسيار كوچك تا 0/1 ميكرو اهم
 • اندازه گيري جريان نشتي

2.تست هاي الکتریکی

 • اندازه گيري پارامترهاي روكش هاي عايق و نيمه هادي (استرس كنترل) شامل پرميتيويته، تانژانت دلتا (loss factor) و مقاومت الكتريكي
 • تست سيكل حرارتي (هزار سيكل) انواع اتصالات كابل به منظور تست پايداري الكتريكي و تكرار پذيري اتصالات
 • تست آنتي تراك روكش و تست دي الكتريك

3.تست هاي مكانيكي

 • تست استقامت كششي و درصد افزايش طول
 • تست ضربه
 • سختي سنجي

4.آزمايشات شيميايي مختلف از جمله :

 • آناليز ميزان قلع در وان قلع
 • سنجش عدد قليائيت چربيگيرها
 • آناليز ميزان اسید سولفوريك در وان قلع
 • آناليز ميزان مس آزاد سيانوري در وان مس
 • تست هُل سل براي مشخص شدن ميزان براقي و كمك براقي در وان هاي مس و قلع و در هر وان ديگري كه نياز به اين مواد دارد

5.تست شرايط محيطي با كمك دستگاه تست مه نمكي ( Salt Fog )

6.تست متالوگرافي شامل برش ، پوليش ، مشاهده و اندازه گيري كيفيت سطوح و ضخامت و يكنواختي پوشش آبكاري فلزات