روکش حرارتی زیپی


این روکش ها Wrap Around Sleevesجهت تعمیر صدمات ناشی از آتش، خراش، خوردگی، بریدگی و سوراخ شدگی پوسته کابل های برق به کار می رود.

این روکش ها با یک ریل فلزی به نام زیپ بسته می شوند و در نتیجه در موقع استفاده نیاز به قطع کردن کابل نیست. سطح داخلی روکش ها با چسب حرارتی پوشانده شده که آب بندی دائم و مطمعنی را ایجاد می کند.

دریافت اطلاعات تکمیلی:در صورت درخواست مدارک بیشتر و یا خرید محصول از طریق لینک زیر اقدام نمایید:

درخواست