سرسیم و وایرشو


سرسیم و وایرشو

جهت اتصال کابلهای سایز کوچک به ترمینال ها،رله ها، تابلوها و غیره از انواع مختلفی از  سرسیم ها و وایرشوها با توجه به نوع مصرف و کاربرد استفاده می گردد. این محصولات در سایزهای مختلف قابل ارائه می باشد.

انواع :

وایرشو

سرسیم حلقوی

سرسیم دوشاخ

سرسیم سوزنی

دریافت اطلاعات تکمیلی:در صورت درخواست مدارک بیشتر و یا خرید محصول از طریق لینک زیر اقدام نمایید:

درخواست