وبینار تخصصی اتصالات کابل برق - شرکت شاهین مفصل ( قسمت دوم - بست ) - مشاهده ویدئو
وبینار تخصصی اتصالات کابل برق - شرکت شاهین مفصل ( قسمت اول - کابلشو ) - مشاهده ویدئو
آموزش نصب مفصل حرارتی به دو راهه یونیک - مشاهده ویدئو
آموزش نصب کابلشو یونیک (پیچی) - مشاهده ویدئو
آموزش نصب دو راهه یونیک - مشاهده ویدئو
فیلم آموزشی بست کابل آلوفیکس تریفویل - شرکت شاهین مفصل - مشاهده ویدئو
فیلم آموزشی بست کابل پلی فیکس تریفویل - شرکت شاهین مفصل - مشاهده ویدئو
آموزش نصب سرکابل حرارتی شرکت شاهین مفصل - مشاهده ویدئو
آموزش نصب مفصل حرارتی شرکت شاهین مفصل - مشاهده ویدئو
آموزش نصب مفصل حرارتی تبدیلی الکان - مشاهده ویدئو
انواع ارت در کابلها و روش ارت کردن آنها - مشاهده ویدئو
آموزش نصب کلمپ فول بی متال - شرکت شاهین مفصل - مشاهده ویدئو
آموزش نصب کابلشو پرسی - شرکت شاهین مفصل - مشاهده ویدئو
آموزش نصب کابلشو پیچی - شرکت شاهین مفصل - مشاهده ویدئو
آموزش نصب اسپلایس جمپر - شرکت شاهین مفصل - مشاهده ویدئو
آموزش نصب اسپلایس مسی - شرکت شاهین مفصل - مشاهده ویدئو
فیلم آموزش نصب سرکابل و پلاگین اصلی و انشعالی - شرکت شاهین مفصل - مشاهده ویدئو
فیلم آموزشی نصب مفصل رزینی - مشاهده ویدئو
آموزش خرید آنلاین از وب سایت شرکت شاهین مفصل - مشاهده ویدئو
آموزش ثبت نام در وب سایت شرکت شاهین مفصل - مشاهده ویدئو
فیلم نصب سرکابل سرد هوایی فشار متوسط 24 کیلو ولت - مشاهده ویدئو
معرفی شرکت شاهین مفصل - مشاهده ویدئو