سایر بست های کابل


بست کابل قطعه ای است که به منظور مهارکردن، محافظت و آرایش کابلها به کار برده میشود. بست کابل طبق استاندارد IEC 61914 این گونه تعریف شده است :

“وسیله ای است که به منظور محافظت از کابل ها طراحی شده است و در فواصل مشخص در امتداد طول کابل نصب میگردد. “

بست های کابل در انواع مختلف از گذشته تا به حال تولید و عرضه شده است . انواع مختلف بست کابل قابل عرضه توسط شرکت شاهین مفصل به شرح زیر می باشد:

  • بست های فلزی
  • بست های کابل پلی امید

بست های فلزی جهت کابلهای مختلف (تک کور و چند کور) با هر قطر/سطح مقطع در انواع تمام آلومینیوم و آلومینیوم استیل قابل ارائه هستند:

تمام آلومینیوم: این بست ها دارای دو ضلع لولایی جهت نصب آسان کابل میباشند.

آلومینیوم استیل: این بست ها با تسمه استیل و پیچ و مهره کامل میشوند. تسمه استیل این بست ها از نوع نگیر بوده و مقاوم در برابر خوردگی و عوامل محیطی میباشد.

دریافت اطلاعات تکمیلی:در صورت درخواست مدارک بیشتر و یا خرید محصول از طریق لینک زیر اقدام نمایید:

درخواست