کابلشو و دوراهه مسی


کابلشو و دوراهه های مسی شرکت شاهین مفصل با استفاده از لوله مسی بدون درز با خلوص 5/99 درصد و بر طبق استاندارد DIN46235 برای کابلشوها و DIN46267 Teil 1  برای دوراهه ها تولید می گردد.         

دریافت اطلاعات تکمیلی:


مشاهده ویدیو محصول


در صورت درخواست مدارک بیشتر و یا خرید محصول از طریق لینک زیر اقدام نمایید:

درخواست