کابلشو مسی

کابلشو مسی

اطلاعات محصول


کابلشو مسی چیست؟

اتصال دو سر کابل فشار ضعیف و یا سرکابل فشار ضعیف ، فشار متوسط و یا فشار قوی به تغذیه کننده و یا مصرف کننده توسط قطعه ای فلزی به نام کابلشو (Cable Lug) انجام میپذیرد.

کابلشو ها از نظر جنس ( کابلشو مسی – کابلشو آلومینیومی – کابلشو دو فلزی یا بیمتال – کابلشو فول بیمتال ) ، نحوه برقراری تماس با دو هادی کابل ( کابلشو پرسی – کابلشو پیچی ) و از نظر شکل و مشخصات بخش انتهایی کابلشو ( کابلشو تخت – کابلشو میله ای – کابلشو دو سوراخه - ...) به انواع مختلف تقسیم بندی میشوند.

انتخاب درست کابلشو برای هر کابردی مشخصا از اهمیت زیادی برخوردار است.

کابلشو ها را میتوان برای هر سطخ و ولتاژی به کار گرفت ، اما میباست توجه نمود که برای اتصالات با جریان الکتریکی زیاد از کابلشو فشار قوی و برای اتصالات با جریان الکتریکی اندک از کابلشو فشار ضعیف استفاده نمود.