سرکابل


سرکابل حرارتی 52 کیلو ولت

سرکابل حرارتی 52 کیلو ولت

اطلاعات محصول

سرکابل حرارتی فشار متوسط

سرکابل حرارتی فشار متوسط

اطلاعات محصول

سرکابل حرارتی فشار ضعیف

سرکابل حرارتی فشار ضعیف

اطلاعات محصول

سرکابل کلدشرینک فشار متوسط

سرکابل کلدشرینک فشار متوسط

اطلاعات محصول

سرکابل پلاگ این

سرکابل پلاگ این

اطلاعات محصول

سرکابل های فشار قوی

سرکابل های فشار قوی

اطلاعات محصول


سرکابل چیست؟

هر کابل الکتریکی ( کابل برق ) برای برقراری اتصالات دو سرش به تغذیه کننده و یا مصرف کننده نیاز به کابلشو ( Cable Lug )، برای کابل های فشار ضعیف، و یا سرکابل ، برای کابل های فشار ضعیف، فشار متوسط و فشار قوی دارد.

متداول ترین نوع سرکابل برای اتصال کابل های فشار متوسط (MV) به تابلو های برق ، شینه ها ، مقره ها ، پست های برق ، خطوط هوایی و .. در ایران ، سرکابل حرارتی ( Heat Shrinkable ) است. سرکابل های حرارتی فشار متوسط ، در دو نوع داخلی ( Indoor )  و هوایی ( Out door ) برای سطوح ولتاژ از 1.8/3.3 کیلوولت تا 45/26(52) کیلوولت در دسترس میباشد. اجزای اصلی سرکابل های حرارتی از جنس پلی اولفین میباشد.

نوع دیگر سرکابل فشار متوسط ، سرکابل سرد و یا کلد (Cold Shrinkable) است. این نوع سرکابل برای جمع شدن و نشستن بر روی کابل نیاز به حرارت ندارد. سرکابل های کلد هم در همان انواع و ولتاژ های ذکر شده در بالا در دسترس میباشند. اجزای اصلی سرکابل کلد از جنس کمپوند سیلیکون میباشد.

برای اتصال سرهای کابل های تک رشته (Single Core) از 3 عدد سرکابل تک رشته، و برای اتصال کابل های سه رشته (Three Core) از یک دست سرکابل 3 رشته استفاده می شود.