بست کابل آلوفیکس

بست کابل آلوفیکس

اطلاعات محصول


بست کابل آلوفیکس چیست؟

برای برقراری اتصالی مستحکم و مسطمئن بین کابل و سینی کابل ، نردبان کابل ، دیوار یا کف محل عبور کابل و یا پروفیل های فلزی دیگری که در مسیر عبور کابل قرار دارند ، از انواع بست کابل استفاده میشود.

بست های کابل از نظر جنس ، ساختمان و کاربرد انواع بسیار کوناگونی دارند. شرکت شاهین مفصل 4 گروه بست کابل تولید و عرضه مینماد ، و بست های هر گروه در دو نوع تک رشته و یا تک کور (Single Core) و سه رشته یا تریفویل (Trifoil) تقسیم میشوند.

  • بست کابل پلی فیکس از جنس پلی آمید تقویت شده 
  • بست کابل آلوفیکس از جنس آلیاژ آلومینیوم
  • بست کابل آلومنیومی معمولی
  • بست کابل آلومینیوم – استیل