اتصالات خطوط هوایی


کلمپ آلومینیومی

کلمپ آلومینیومی

اطلاعات محصول

اسپلایس مسی

اسپلایس مسی

اطلاعات محصول

اسپلایس آلومینیومی

اسپلایس آلومینیومی

اطلاعات محصول

کلمپ فول بیمتال

کلمپ فول بیمتال

اطلاعات محصول


اتصالات خطوط هوایی چیست؟

اتصالات یا کانکتور های خطوط هوایی به دو گروه قابل نصب بر روی خطوط هوایی لخت ( بدون عایق ) و قابل نصب بر روی خطوط هوایی عایقدار ( خود نگه دار یا غیر خودنگه دار ) تقسیم میشوند.

شرکت شاهین مفصل تولید کننده برخی از اتصالات ( کانکتور های ) قابل نصب بر روی خطوط هوایی لخت ، به شرح زیر میباشد:

  • کلمپ ( کانکتور) انشعابی 2 پیچه آلومینومی و فول بیمتال
  • اسپلایس آلومینومی جامپر (Non-Tension) و با مغز فولادی (Full-tension)