خدمات آموزشی شاهین مفصل

نام شرکت تاریخ صدور تاریخ اعتبار موضوع آموزش
سمینار آموزشی توزیع برق تبریز 19/04/2017 12:00:00 ق.ظ 22/05/2018 12:00:00 ق.ظ سمینار آموزشی تئوری و عملی سرکابل و مفصل حرارتی برای نصابان این اداره برگزار گردیده است.<br />
آموزش شرکت مپنا 16/10/2017 12:00:00 ق.ظ 16/01/2020 12:00:00 ق.ظ این سمینار آموزشی در دو روز و به صورت تئوری و عملی در محل مترو خط 6 تهران انجام پذیرفت.