اند کپ حرارتی


آندکپهای پلی اولفین Anode Cap که اندازه آنها در اثر حرارت تا سایز مورد نظر کاهش خواهد یافت، برای ایزوله کردن و محافظت کاتدیک (لوله های نفتی، اسکله ها و ...) در مقابل خورندگی و جلوگیری از نفوذ رطوبت داخل کابل های کاتدیک به کار میروند.

آندکپها در برابر اشعه UV  مقاوم هستند.

دریافت اطلاعات تکمیلی:در صورت درخواست مدارک بیشتر و یا خرید محصول از طریق لینک زیر اقدام نمایید:

درخواست