بوت های حرارتی


بوت های حرارتی NON-TRACKING  پلی اولفین، که اندازه آنها در اثر حرارت تا سایزمورد نظر کاهش خواهد یافت، در Switch-gear  و Transformer برای جبران فاصله کم بین فازها روی بوشینگ های مخروطی استفاده شده و برای عایق کردن و محافظت سرکابل ها از ایجاد جرقه به کار می روند. این بوت های حرارتی محافظ بسیار خوبی در برابر رطوبت هستند.

دریافت اطلاعات تکمیلی:در صورت درخواست مدارک بیشتر و یا خرید محصول از طریق لینک زیر اقدام نمایید:

درخواست