نوار عایق باسبار BIT


در مواردی که خواسته باشیم باسبارهای ترانس و تابلو را بدون آنکه باز کنیم عایق نماییم، از نوارهای عایق باسبار استفاده می نماییم، از نوارهای عایق باسبار استفاده می نماییم. این نوارها آنتی تراک بوده و تا باسبارهای 36 کیلوولت مورد استفاده قرار می گیرد .

دریافت اطلاعات تکمیلی:


در صورت درخواست مدارک بیشتر و یا خرید محصول از طریق لینک زیر اقدام نمایید:

درخواست