روکش های حرارتی دیواره ضخیم FSA


تیوپ های پلی اولفین FSA که قطر آنها در اثر حرارت متجاوز از 125، تا اندازه مورد نظر کاهش می یابد. این تیوپ ها عایق الکتریکی هستند و در برابر عوامل جوی، شعله و مواد شیمیایی مقاوم بوده و مشخصات مکانیکی بسیار خوبی دارند.

دریافت اطلاعات تکمیلی:در صورت درخواست مدارک بیشتر و یا خرید محصول از طریق لینک زیر اقدام نمایید:

درخواست