کابلشو و دوراهه پیچی


کابلشو و دوراهه پیچیShear Head Bolt Lugs and Connectors  ، بعد از کابلشو پرسی دومین کابلشوهای رایج و مورد استفاده هستند.

این نوع از کابلشوها و دوراهه ها برای سرکابل های مسی و آلومینیومی (کابلشوها و دوراهه های بیمتال) استفاده می شوند.

این کابلشوها و دوراهه ها همچنین ممکن است ب صورت بدون آبکاری قلع برای دوراهه هاو کابلشوها برای اتصال آلومینیوم به آلومینیوم ارائه گردد.

هیچ وسیله ایی برای پرس نیاز ندارد و سر پیچ به صورت اتوماتیک که توسط ترک متر تنظیم میشود بریده میشود .

هر کدام از کابلشوها و دوراهه ها ممکن است برای تعدادی از کابلها مورد استفاده قرارگیرد که درصد خطا را کاهش میدهد.

کابلشو و دوراهه های پیچی برطبق استاندارد IEC 61238  و EN 50483  تولید و تست می شوند.

دریافت اطلاعات تکمیلی:


مشاهده ویدیو محصول


در صورت درخواست مدارک بیشتر و یا خرید محصول از طریق لینک زیر اقدام نمایید:

درخواست