سرکابل حرارتی فشار ضعیف


سرکابل حرارتی فشارضعیف Low Voltage Termination جهت نصب بر روی انواع کابل تک کور و یا در تعداد کورهای مختلف در سطح مقطع های 5/1 الی 1200 و تا ولتاژ یک کیلوولت مناسب می باشد. این سرکابل ها را میتوان در فضای آزاد OUTDOOR  و یا محیط های بسته INDOOR نصب کرد. 

دریافت اطلاعات تکمیلی:


در صورت درخواست مدارک بیشتر و یا خرید محصول از طریق لینک زیر اقدام نمایید:

درخواست